Beskyttelse af persondata hos Samuelsen & Co.

Persondata er beskyttet under reglerne om persondatabeskyttelse, herunder EU Persondataforordningen.

Reglerne om persondatabeskyttelse stiller blandt andet krav til, hvordan Samuelsen & Co. håndterer persondata.

Samuelsen & Co. rådgiver virksomheder, og omfanget af persondata som Samuelsen & Co. modtager som led i sin rådgivning og konsulentbistand er begrænset. Til trods herfor er det for Samuelsen & Co. en mærkesag, at behandle persondata efter reglerne.

Dette indebærer blandt andet, at Samuelsen & Co. har højt fokus på alene at opbevare nødvendige persondata.

Alle persondata slettes i overensstemmelse med reglerne herfor, når de ikke længere er relevante for Samuelsen & Co..

Vores klientaftale, herunder forretningsbetingelser, indeholder afsnit om vores ansvar og pligter i forhold til håndtering af persondata.

Forretningsbetingelser, politik for behandling af persondata hos Samuelsen & Co. samt spørgsmål i øvrigt, udleveres og besvares på forespørgsel ved kontakt til adm. dir. statsautoriseret revisor Martin Samuelsen på mail og telefon:

Mail: ms@samuelsenco.dk

Tlf.: +45 41 41 19 34