Om Samuelsen & Co. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

Samuelsen & Co. er en statsautoriseret revisionsvirksomhed med fokus på mindre og mellemstore virksomheder, herunder iværksættere. Vi er specialister i betjeningen af denne type virksomheder, og kender til de særlige forhold og problemstillinger, der knytter sig til etablering, drift og udvikling heraf.

Brug Samuelsen & Co. som din ”trusted advisor” og vær sikker på hele tiden at få den optimale rådgivning og optimering af din virksomhed. På baggrund af vores kendskab til dine virksomhedsforhold er vi endvidere i stand til at rådgive og vejlede om skattemæssige formueforhold knyttet til din erhvervs- og privatsfære, og sikre optimale skattemæssige dispositioner både på den korte og lange sigt.

Samuelsen & Co. ledes af statsautoriseret revisor Martin Samuelsen, der tillige er ultimativ ejer, og som besidder en bred revisionsteknisk erfaring på specialistniveau. Således har Martin Samuelsen praktisk erfaring med revisionsmæssig betjening af en bred vifte af danske og internationale virksomheder særligt inden for SMV-segmentet.

Samuelsen & Co. har særdeles høj fokus på kvalitetsstyring internt i revisionsvirksomheden, og benytter sig af fagligt anerkendte revisionsdokumentationsværktøjer. Vi besidder et højt fagligt niveau, og garanterer vores klienter den ypperste rådgivning inden for vores kerneydelser. Som statsautoriseret revisionsvirksomhed er vi omfattet af Erhvervsstyrelsens kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder.

Martin Samuelsen er medforfatter på bøgerne ”Årsrapport og virksomhedsanalyse – i praktisk perspektiv (Gyldendal), ”Revision i praksis” (Karnov), samt ”Revisorloven med kommentarer – 5. udgave” (Karnov) udgivet i 2018. Martin er herudover en ofte anvendt underviser på revisorernes efteruddannelse, og er ligeledes ekstern lektor på institut for regnskab og revision på CBS.

Martin Samuelsen

indehaver og statsautoriseret revisor

Mail: ms@samuelsenco.dk
Tlf.: +45 41 41 19 34

Vi er medlem af FSR – danske revisorer.