Rådgivning

Med fokus på virksomhedens specifikke forhold leverer vi rådgivningsydelser inden for et væld af områder, herunder økonomisk rådgivning, strategi, drift og udvikling. Vi kender til de særlige omstændigheder, der knytter sig til at være ejerleder, og forstår de særlige problemstillinger, der knytter sig hertil.

Hvad enten det drejer sig om opstart af virksomhed, herunder etablering, valg af virksomhedsform, praktiske forhold knyttet til processen, indhentelse af fremmedfinansiering eller den løbende drift af virksomheden, herunder budgetlægning, dialog med virksomhedens væsentligste interessenter mv. kan vi hjælpe med relevant rådgivning. Vi er selv drevet som en ejerledet virksomhed, og kender derfor alle de udfordringer en ejerleder kan møde, uanset hvilken type virksomhed der er tale om.

Samuelsen & Co. har endvidere et særdeles stærkt netværk at trække på i form af relevante aktører inden for virksomhedsdrift, og kan derfor altid bistå med relevante kompetencer ved et specifikt behov.