Regnskab

Årsrapporten er vigtig for virksomhedens interessenter til brug for vurderingen af virksomhedens finansielle stilling. Da det kan være komplekst at aflægge og indberette en årsrapport, der overholder lovens regler, er det vigtigt at indhente professionel rådgivning. Vi er specialister i at hjælpe virksomheden igennem hele processen fra udarbejdelse til indberetning til Erhvervsstyrelsen.

De danske og internationale regnskabsregler giver virksomheder en række valgmuligheder inden for valg af regnskabspraksis. Det er ikke ligegyldigt for præsentationen af virksomhedens finansielle stilling, hvilken praksis virksomheden beslutter sig for at anvende.

Vi har dyb erfaring med regnskabsaflæggelse efter den danske årsregnskabslov og sikrer, at årsrapporten til fulde efterlever gældende krav. Endvidere medvirker vi til at sikre, at valg af regnskabspraksis bedst afspejler den finansielle stilling i virksomheden, inden for lovens rammer.