Revision og andre erklæringsopgaver

Skab tillid til dit årsregnskab eller andet relevant materiale med en erklæring fra en statsautoriseret revisor. Hvad enten der skal udføres revision, udvidet gennemgang, review eller vi alene skal assistere med opstillingen af årsregnskabet, vil en erklæring fra Samuelsen & Co. skabe den nødvendige tillid.

Tillid til de finansielle oplysninger som virksomheden fremlægger og offentliggør, er helt afgørende for virksomheden, når den agerer i erhvervslivet. Tilliden styrkes væsentligt, når en uafhængig revisor har skrevet under på, at regnskabet overholder årsregnskabslovens bestemmelser, og giver et retvisende billede i overensstemmelse hermed. En revisionspåtegning er den stærkeste erklæring, som revisor kan afgive på årsregnskabet. Men en erklæring fra revisor om en udført gennemgang af regnskabet såvel som en erklæring fra revisor om, at denne har assisteret med at opstille regnskabet så det overholder årsregnskabsloven, styrker ligeledes tilliden til regnskabet.

Kontakt Samuelsen & Co. og hør nærmere om de forskellige erklæringstyper der findes, og hvilken én der kunne være relevant for din virksomhed.

I nogle situationer kan det være lovkrævet, at der indhentes en erklæring fra en revisor. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis virksomheden, i en given situation, falder ind under særlige selskabsretlige regler og krav.

Uanset dine behov for erklæringstype, kan Samuelsen & Co. hjælpe dig. Vi er en statsautoriseret revisionsvirksomhed, og overholder alle kvalitetskrav ved vores erklæringsafgivelse, ligesom vi er omfattet af Erhvervsstyrelsens kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder. Læs mere om vores kvalitetsstyring under ”Om Samuelsen & Co.”.