Syn og Skøn

Vi udfører syns og skønsopgaver inden for revisions- og regnskabsrelaterede forhold. Har du en konkret faglig problemstilling, som du ønsker en uafhængig vurdering af, kan du trygt kontakte Samuelsen & Co., for at høre mere om vores kompetencer og opgaver inden for syn og skøn.

Vi giver en professionel faglig vurdering af den specifikke problemstilling, med relevante lovreferencer mv., således at I som virksomhed har det fornødne grundlag at arbejde videre med.

Som udpeget syn og skønsmand indleder vi opgaven med at få en forståelse for den faglige problemstilling, hvorefter selve arbejdet med at udforme vurderingen påbegyndes. Sædvanligvis vil resultatet foreligge i form af et notat eller en rapport.

Kontakt os for at høre mere om vores kompetencer og opgaver inden for syn og skøn.