Samuelsen & Co.'s ydelser

UDVALGTE YDELSER

Årsrapporten er vigtig for virksomhedens interessenter til brug for vurderingen af virksomhedens finansielle stilling. Da det kan være komplekst at aflægge og indberette en årsrapport, der overholder lovens regler, er det vigtigt at indhente professionel rådgivning. Vi er specialister i at hjælpe virksomheden igennem hele processen fra udarbejdelse til indberetning.
Læs mere
Skab tillid til dit årsregnskab eller andet relevant materiale med en erklæring fra en statsautoriseret revisor. Hvad enten der skal udføres revision, udvidet gennemgang, review eller vi alene skal assistere med opstillingen af årsregnskabet, vil en erklæring fra Samuelsen & Co. skabe den nødvendige tillid.
Læs mere
Med fokus på virksomhedens specifikke forhold, leverer vi rådgivningsydelser inden for et væld af områder, herunder økonomisk rådgivning, strategi, drift og udvikling. Vi kender til de særlige omstændigheder, der knytter sig til at være ejerleder, og forstår de særlige problemstillinger, der knytter sig hertil.
Læs mere
Skattelovgivning og praksis ændrer sig hele tiden. Vi sikrer, at du rådgives optimalt ud fra seneste lovgivning og praksis på skatterelevante områder. Med baggrund i de erhvervsmæssige formueforhold kan vi endvidere sikre, at de private indkomst- og formueforhold optimeres skattemæssigt på både kort og lang sigt.
Læs mere
Vi udfører syns og skønsopgaver inden for revisions- og regnskabsrelaterede forhold. Har du en konkret faglig problemstilling som du ønsker en uafhængig vurdering af, kan du trykt kontakte Samuelsen & Co. Kontakt os for at høre mere om vores kompetencer og opgaver inden for syn og skøn.
Læs mere